Comedy Cuộc sống

“CÔ GÁI MA”-CHUYỆN MA (504) với MC VIỆT THẢO-CBL(1478)-CHUYỆN BÊN LỀ Ngày 9 tháng 6 năm 2021.

Nội dung: (00:00)_Cảm ơn Spnsor (03:00)_ Đi tìm đôi mắt ấy (của Bác Huy). _Liên lạc với Việt Thảo: *Điện Thoại: 714-414-3358 *Email: mcvietthao@yahoo.com *Website: mcvietthao.com *Facebook: https://www.facebook.com/MCVIETTHAOUSA *Instagram: https://www.instagram.com/mcvietthao/ *YouTube: https://www.youtube.com/mcvietthao  9 total views Click to rate this post! [Total: 0 Average: 0]

 9 total views

Comedy Cuộc sống

CÂU CÁ LÓC BÔNG THÁI LAN (SNAKEHEAD)-MC VIỆT THẢO- CBL(1477)- CHUYỆN BÊN LỀ- Ngày 3 tháng 6/2021.

CÂU CÁ LÓC BÔNG THÁI (SNAKEHEAD)-MC VIỆT THẢO- CBL(1477)- CHUYỆN BÊN LỀ- Ngày 3 tháng 6 năm 2021. _Liên lạc với Việt Thảo: *Điện Thoại: 714-414-3358 *Email: mcvietthao@yahoo.com *Website: mcvietthao.com *Facebook: https://www.facebook.com/MCVIETTHAOUSA *Instagram: https://www.instagram.com/mcvietthao/ *YouTube: https://www.youtube.com/mcvietthao  16 total views Click to rate this post! [Total: 0 Average: 0]

 16 total views

Comedy Cuộc sống

MUA RONG NHO Ở ĐÂU? MC VIỆT THẢO GIỚI THIỆU SẢN PHẨM RONG NHO của CÔNG TY NỮ HOÀNG RONG NHO.

MUA RONG NHO Ở ĐÂU? MC VIỆT THẢO GIỚI THIỆU SẢN PHẨM RONG NHO của CÔNG TY NỮ HOÀNG RONG NHO.-QUẢNG CÁO RONG NHO_1 *Part 1: RONG NHO SỐT MÈ RANG CUỐN BÁNH TRÁNG: https://www.youtube.com/watch?v=rMWtyG5oOi8 *Part 2: RONG NHO SALAD RAU TRỘN: https://www.youtube.com/watch?v=Vj_EFGkp1O0&t=91s *Part 3: RONG NHO GỎI SỨA TÔM THỊT: https://www.youtube.com/watch?v=_QORxQcd82U *Part 4: RONG […]

 22 total views,  7 views today

Comedy Cuộc sống

KHÁN GIẢ CÓ NUÔI NGHỆ SỸ KHÔNG?-MC VIỆT THẢO TRẢ LỜI CÁC FANS-Ngày 31 tháng 5 năm 2021.

KHÁN GIẢ CÓ NUÔI NGHỆ SỸ KHÔNG?-MC VIỆT THẢO TRẢ LỜI CÁC FANS-Ngày 31 tháng 5 năm 2021. _Liên lạc với Việt Thảo: *Điện Thoại: 714-414-3358 *Email: mcvietthao@yahoo.com *Website: mcvietthao.com *Facebook: https://www.facebook.com/MCVIETTHAOUSA *Instagram: https://www.instagram.com/mcvietthao/ *YouTube: https://www.youtube.com/mcvietthao  13 total views Click to rate this post! [Total: 0 Average: 0]

 13 total views

Comedy Cuộc sống

RONG NHO SỐT MÈ RANG-THỰC PHẨM DINH DƯỠNG-MC VIỆT THẢO- CBL(1468)- CHUYỆN BÊN LỀ- Ngày 11/5/2021.

RONG NHO SỐT MÈ RANG-THỰC PHẨM DINH DƯỠNG-MC VIỆT THẢO- CBL(1468)- CHUYỆN BÊN LỀ- Ngày 11 tháng 5 năm 2021. Part 1: RONG NHO SỐT MÈ RANG CUỐN BÁNH TRÁNG Part 2: RONG NHO SALAD RAU TRỘN: https://www.youtube.com/watch?v=Vj_EFGkp1O0 *Số điện thoại và Website liên lạc để mua Rong Nho Biển của Công ty Nữ Hoàng […]

 15 total views

Comedy Cuộc sống

MC VIỆT THẢO đi CHÍCH NGỪA COVID-19 với Johnson & Johnson Vaccine-Ngày 20 tháng 4 năm 2021.

MC VIỆT THẢO đi CHÍCH NGỪA COVID-19 với Johnson & Johnson Vaccine-Ngày 20 tháng 4 năm 2021. Nội dung: Việt Thảo chích ngừa bằng Johnson & Johnson COVID-19 Vaccine Liên lạc với Việt Thảo: *Điện Thoại: 714-414-3358 *Email: mcvietthao@yahoo.com *Website: mcvietthao.com * Facebook: https://www.facebook.com/MC-VIỆT-THẢO-171877457452/ . #vietthao #mcvietthao #chuyenbenle #chuyenma #khotangchuyenmadangianvietnam #chuyenmavietthao #truyenma #vaccine #covid19 #johnson@johnson […]

 25 total views

Comedy Cuộc sống

“NGƯỜI và MA, AI ĐÁNG SỢ HƠN?”-CHUYỆN MA (503) với MC VIỆT THẢO-CBL(1463)-Ngày 3 tháng 4 năm 2021.

CHUYỆN MA (503) với MC VIỆT THẢO-“NGƯỜI và MA, AI ĐÁNG SỢ HƠN?” của “GIÀ HAM DZUI”- CBL(1463)- Ngày 3 tháng 4 năm 2021. Nội dung: (00:00)_ Miền đất hứa (02:09)_ Vong về thăm nhà cũ (07:03)_ Người và Ma, Ai đáng sợ hơn? (10:49)_ Hủ Tro cốt trong Chùa (14:27)_ Ma trên Xa Lộ […]

 15 total views

Comedy Cuộc sống

“ĐỐI DIỆN VỚI VONG LINH”-CHUYỆN MA (502) với MC VIỆT THẢO-CBL(1462)-Ngày 2 tháng 4 năm 2021.

CHUYỆN MA (502) với MC VIỆT THẢO-“ĐỐI DIỆN VỚI VONG LINH” của “GIÀ HAM DZUI”- CBL(1462)- Ngày 2 tháng 4 năm 2021. Nội dung: (00:00)_ Ma tắm ở sàn nước (05:17)_ Con Maniken trong Tiệm May (07:40)_ Ma trên Bồn nước (12:10)_ Ma ngồi nghe tụng kinh (17:44)_ Ma trong Trại tị Nạn Liên lạc […]

 14 total views

Comedy Cuộc sống

“THÁCH THỨC VỚI MA QUỶ”-CHUYỆN MA (501) với MC VIỆT THẢO-CBL(1461)-Ngày 1 tháng 4 năm 2021.

CHUYỆN MA (501) với MC VIỆT THẢO-“THÁCH THỨC VỚI MA QUỶ” của “ADAM.T”- CBL(1461)- Ngày 1 tháng 4 năm 2021. Nội dung: (00:00)_ Đến chết vẫn cưu mang (12:49)_ Ma Xó (16:06)_ Thách thức với Ma Quỷ (22:35)_ Du lịch bụi Liên lạc với Việt Thảo: *Điện Thoại: 714-414-3358 *Email: mcvietthao@yahoo.com *Website: mcvietthao.com * Facebook: […]

 13 total views

Comedy Cuộc sống

“LỜI HỨA CỦA NGƯỜI TREO CỔ”-CHUYỆN MA (498) với MC VIỆT THẢO-CBL(1458)-Ngày 29 tháng 3 năm 2021.

CHUYỆN MA (498) với MC VIỆT THẢO-“LỜI HỨA CỦA NGƯỜI TREO CỔ” của “NGỌC NGHI”- CBL(1458)- Ngày 29 tháng 3 năm 2021. *Bao gồm Những Câu Chuyện Ma của các Bạn gửi về cho Việt Thảo qua địa chỉ email: mcvietthao@yahoo.com Nội dung: (00:00)_ Lời hứa bán nhà của người Đàn Ông treo cổ (18:38)_ […]

 12 total views