Âm nhạc

Hài Hoài Linh ” Muốn Làm Ca Sĩ ” – Hài Kịch Chí Tài, Quang Lê, Long Đẹp Trai, Hoài Linh Giả Gái

Hài Hoài Linh ” Muốn Làm Ca Sĩ ” – Hài Kịch Chí Tài, Quang Lê, Long Đẹp Trai, Hoài Linh Giả Gái Quang Lê Tuyển Chọn :https://bit.ly/2TJuiKD Lệ Quyên & Quang Lê : https://bit.ly/3cTDYJO Hát Trên Quê Hương 1 Fullshow :https://bit.ly/2W7G4Qj Hát Trên Quê Hương 2 Fullshow :https://bit.ly/2wRTFk9 Hát Trên Quê Hương 3 Fullshow […]

 1 total views

Âm nhạc

Mưa Trên Phố Huế – Quang Lê | Live Show Hát Trên Quê Hương 1 | Chiều Nay Mưa Trên Phố Huế

Mưa Trên Phố Huế – Quang Lê | Live Show Hát Trên Quê Hương 1 | Chiều Nay Mưa Trên Phố Huế Quang Lê Tuyển Chọn :https://bit.ly/2TJuiKD Lệ Quyên & Quang Lê : https://bit.ly/3cTDYJO Hát Trên Quê Hương 1 Fullshow :https://bit.ly/2W7G4Qj Hát Trên Quê Hương 2 Fullshow :https://bit.ly/2wRTFk9 Hát Trên Quê Hương 3 Fullshow :https://bit.ly/38DTlms […]

 1 total views

Âm nhạc

Tình Lỡ – Lệ Quyên | Live Show Quang Lê Hát Trên Quê Hương 1

Tình Lỡ – Lệ Quyên | Live Show Quang Lê Hát Trên Quê Hương 1 Quang Lê Tuyển Chọn :https://bit.ly/2TJuiKD Lệ Quyên & Quang Lê : https://bit.ly/3cTDYJO Hát Trên Quê Hương 1 Fullshow :https://bit.ly/2W7G4Qj Hát Trên Quê Hương 2 Fullshow :https://bit.ly/2wRTFk9 Hát Trên Quê Hương 3 Fullshow :https://bit.ly/38DTlms Hát Trên Quê Hương 4 Fullshow : […]

 2 total views

Âm nhạc

Karaoke Sầu Tím Thiệp Hồng – Song Ca Quang Lê & Lệ Quyên

Karaoke Sầu Tím Thiệp Hồng – Song Ca Quang Lê & Lệ Quyên Quang Lê Tuyển Chọn :https://bit.ly/2TJuiKD Lệ Quyên & Quang Lê : https://bit.ly/3cTDYJO Hát Trên Quê Hương 1 Fullshow :https://bit.ly/2W7G4Qj Hát Trên Quê Hương 2 Fullshow :https://bit.ly/2wRTFk9 Hát Trên Quê Hương 3 Fullshow :https://bit.ly/38DTlms Hát Trên Quê Hương 4 Fullshow : https://bit.ly/3cQB48S Đăng […]

 1 total views

Âm nhạc

Quang Lê & Thùy Trang – Hương Sầu Riêng Muộn | Liveshow Hát Trên Quê Hương 1

Quang Lê & Thùy Trang – Hương Sầu Riêng Muộn | Liveshow Hát Trên Quê Hương 1 Quang Lê Tuyển Chọn :https://bit.ly/2TJuiKD Lệ Quyên & Quang Lê : https://bit.ly/3cTDYJO Hát Trên Quê Hương 1 Fullshow :https://bit.ly/2W7G4Qj Hát Trên Quê Hương 2 Fullshow :https://bit.ly/2wRTFk9 Hát Trên Quê Hương 3 Fullshow :https://bit.ly/38DTlms Hát Trên Quê Hương 4 […]

 1 total views

Âm nhạc

Về Đâu Mái Tóc Người Thương – Quang Lê | Official MV | Hồn Lỡ Sa Vào Đôi Mắt Em

Về Đâu Mái Tóc Người Thương – Quang Lê Hồn lỡ sa vào đôi mắt em Chiều nao xõa tóc ngồi bên rèm Thầm ước nhưng nào đâu dám nói Khép tâm tư lại thôi Đường hoa vẫn chưa mở lối Đời lắm phong trần tay trắng tay Trời đông ngại gió lùa vai gầy […]

 1 total views

Âm nhạc

Mẹ Tôi – Quang Lê & Quách Tuấn Du | Live Show Hát Trên Quê Hương 1

Mẹ Tôi – Quang Lê & Quách Tuấn Du | Live Show Hát Trên Quê Hương 1 Quang Lê Tuyển Chọn :https://bit.ly/2TJuiKD Lệ Quyên & Quang Lê : https://bit.ly/3cTDYJO Hát Trên Quê Hương 1 Fullshow :https://bit.ly/2W7G4Qj Hát Trên Quê Hương 2 Fullshow :https://bit.ly/2wRTFk9 Hát Trên Quê Hương 3 Fullshow :https://bit.ly/38DTlms Hát Trên Quê Hương 4 […]

 1 total views

Âm nhạc

Ngược Dòng Hương Giang – Hương Lan | Live Show Quang Lê Hát Trên Quê Hương 1

Ngược Dòng Hương Giang – Hương Lan | Live Show Quang Lê Hát Trên Quê Hương 1 Quang Lê Tuyển Chọn :https://bit.ly/2TJuiKD Lệ Quyên & Quang Lê : https://bit.ly/3cTDYJO Hát Trên Quê Hương 1 Fullshow :https://bit.ly/2W7G4Qj Hát Trên Quê Hương 2 Fullshow :https://bit.ly/2wRTFk9 Hát Trên Quê Hương 3 Fullshow :https://bit.ly/38DTlms Hát Trên Quê Hương 4 […]

 1 total views

Âm nhạc

Quang Lê & Hương Lan – Ngủ Bên Chân Mẹ | Liveshow Hát Trên Quê Hương 1

Quang Lê & Hương Lan – Ngủ Bên Chân Mẹ | Liveshow Hát Trên Quê Hương 1 Quang Lê Tuyển Chọn :https://bit.ly/2TJuiKD Lệ Quyên & Quang Lê : https://bit.ly/3cTDYJO Hát Trên Quê Hương 1 Fullshow :https://bit.ly/2W7G4Qj Hát Trên Quê Hương 2 Fullshow :https://bit.ly/2wRTFk9 Hát Trên Quê Hương 3 Fullshow :https://bit.ly/38DTlms Hát Trên Quê Hương 4 […]

 1 total views

Âm nhạc

Đêm Vũ Trường – Quang Lê & Khánh Loan | Live Show Hát Trên Quê Hương 1

Đêm Vũ Trường – Quang Lê & Khánh Loan | Live Show Hát Trên Quê Hương 1 Quang Lê Tuyển Chọn :https://bit.ly/2TJuiKD Lệ Quyên & Quang Lê : https://bit.ly/3cTDYJO Hát Trên Quê Hương 1 Fullshow :https://bit.ly/2W7G4Qj Hát Trên Quê Hương 2 Fullshow :https://bit.ly/2wRTFk9 Hát Trên Quê Hương 3 Fullshow :https://bit.ly/38DTlms Hát Trên Quê Hương 4 […]

 1 total views