Âm nhạc

Ca Sĩ NGỌC LAN – BẢN TÌNH CA CHO EM – Tình Khúc Bất Hủ Hay Nhất Sự Nghiệp Của Ngọc Lan Bất Hủ Để Đời

Ngọc Lan – Kênh Nhạc Tình Ca Hải Ngoại Chọn Lọc Những Ca Khúc Hay Nhất Của Ca Sĩ Ngọc Lan. ►Đăng ký kênh: http://ngoclan.trungtamhaingoai.com/​ ►Facebook: https://www.facebook.com/kenhngoclan ►Như Là Kỷ Niệm – NGỌC LAN : https://youtu.be/neqSaGVmZio​ ►Ngọc Lan May Productions:https://youtu.be/8GFw0bNOOKE​ ►NGỌC LAN, KIỀU NGA: https://youtu.be/O80Quv9EaQk​ ►LIÊN KHÚC LAMBADA: https://youtu.be/0-YNHmHXdMA​ ►NGỌC LAN, DON HỒ: https://youtu.be/J4J2EE_Eq7Q​ DANH […]

 1 total views

Âm nhạc

Ngọc Lan, Trung Hành, Kiều Nga – LK LAMBADA, TÌNH YÊU SÔI ĐỘNG THẬP NIÊN 90s

Ngọc Lan – Kênh Nhạc Tình Ca Hải Ngoại Chọn Lọc Những Ca Khúc Hay Nhất Của Ca Sĩ Ngọc Lan. ►Đăng ký kênh: http://ngoclan.trungtamhaingoai.com/​ ►Facebook: https://www.facebook.com/kenhngoclan ►Như Là Kỷ Niệm – NGỌC LAN : https://youtu.be/neqSaGVmZio​ ►Ngọc Lan May Productions:https://youtu.be/8GFw0bNOOKE​ ►NGỌC LAN, KIỀU NGA: https://youtu.be/O80Quv9EaQk​ ►LIÊN KHÚC LAMBADA: https://youtu.be/0-YNHmHXdMA​ ►NGỌC LAN, DON HỒ: https://youtu.be/J4J2EE_Eq7Q​ ☞ […]

 1 total views

Âm nhạc

TIẾNG HÁT DANH CA NGỌC LAN – Những Tình Khúc Phòng Trà Xưa Hải Ngoại Bất Hủ Vang Bóng Một Thời

Ngọc Lan – Kênh Nhạc Tình Ca Hải Ngoại Chọn Lọc Những Ca Khúc Hay Nhất Của Ca Sĩ Ngọc Lan. ►Đăng ký kênh: http://ngoclan.trungtamhaingoai.com/​ ►Facebook: https://www.facebook.com/kenhngoclan ►Như Là Kỷ Niệm – NGỌC LAN : https://youtu.be/neqSaGVmZio​ ►Ngọc Lan May Productions:https://youtu.be/8GFw0bNOOKE​ ►NGỌC LAN, KIỀU NGA: https://youtu.be/O80Quv9EaQk​ ►LIÊN KHÚC LAMBADA: https://youtu.be/0-YNHmHXdMA​ ►NGỌC LAN, DON HỒ: https://youtu.be/J4J2EE_Eq7Q​ DANH […]

 1 total views

Music

Khánh Phương Với Nhạc Xưa Bất Hủ | Day 1 | Hỡi Người Tình | Version Không Thể Mùi Mẫn Hơn

DAY 1: HỠI NGƯỜI TÌNH performing by Khánh Phương nằm trong dự án album KHÁNH PHƯƠNG VỚI NHẠC XƯA BẤT HỦ ♫ Lời Việt: Ngọc Lan #HoiNguoiTinh #KhanhPhuong #KhanhPhuongVoiNhacXuaBatHu ♫ Lyrics: Trời vẫn cứ mưa mãi cho hồn anh rã rời Chờ em trong đêm nay tim anh đẫm lệ rơi Người yêu hỡi xót…

 1 total views

Âm nhạc

Những Tình Khúc Hải Ngoại, Nhạc Pháp, Trữ Tình Bất Hủ Hay Nhất Mọi Thời Đại Của Danh Ca Ngọc Lan

Ngọc Lan – Kênh Nhạc Tình Ca Hải Ngoại Chọn Lọc Những Ca Khúc Hay Nhất Của Ca Sĩ Ngọc Lan. ►Đăng ký kênh: http://ngoclan.trungtamhaingoai.com/​ ►Facebook: https://www.facebook.com/kenhngoclan ►Như Là Kỷ Niệm – NGỌC LAN : https://youtu.be/neqSaGVmZio​ ►Ngọc Lan May Productions:https://youtu.be/8GFw0bNOOKE​ ►NGỌC LAN, KIỀU NGA: https://youtu.be/O80Quv9EaQk​ ►LIÊN KHÚC LAMBADA: https://youtu.be/0-YNHmHXdMA​ ►NGỌC LAN, DON HỒ: https://youtu.be/J4J2EE_Eq7Q​ DANH […]

 1 total views

Music

Hoang Vu – Danh Ca Ngọc Lan – Nhạc Xưa Để Đời

Ngọc Lan – Kênh Nhạc Tình Ca Hải Ngoại Chọn Lọc Những Ca Khúc Hay Nhất Của Ca Sĩ Ngọc Lan. ►Đăng ký kênh: http://ngoclan.trungtamhaingoai.com/​ ►Facebook: https://www.facebook.com/kenhngoclan ►Như Là Kỷ Niệm – NGỌC LAN : https://youtu.be/neqSaGVmZio​ ►Ngọc Lan May Productions:https://youtu.be/8GFw0bNOOKE​ ►NGỌC LAN, KIỀU NGA: https://youtu.be/O80Quv9EaQk​ ►LIÊN KHÚC LAMBADA: https://youtu.be/0-YNHmHXdMA​ ►NGỌC LAN, DON HỒ: https://youtu.be/J4J2EE_Eq7Q​ DANH…

 1 total views

Âm nhạc

Hoang Vu – Danh Ca Ngọc Lan – Nhạc Xưa Để Đời

Ngọc Lan – Kênh Nhạc Tình Ca Hải Ngoại Chọn Lọc Những Ca Khúc Hay Nhất Của Ca Sĩ Ngọc Lan. ►Đăng ký kênh: http://ngoclan.trungtamhaingoai.com/​ ►Facebook: https://www.facebook.com/kenhngoclan ►Như Là Kỷ Niệm – NGỌC LAN : https://youtu.be/neqSaGVmZio​ ►Ngọc Lan May Productions:https://youtu.be/8GFw0bNOOKE​ ►NGỌC LAN, KIỀU NGA: https://youtu.be/O80Quv9EaQk​ ►LIÊN KHÚC LAMBADA: https://youtu.be/0-YNHmHXdMA​ ►NGỌC LAN, DON HỒ: https://youtu.be/J4J2EE_Eq7Q​ DANH […]

 1 total views

Âm nhạc

DANH CA NGỌC LAN – HUYỀN THOẠI MỘT ĐỜI | Những Tình Khúc Hải Ngoại Bất Hủ Hay Nhất Mọi Thời Đại

Ngọc Lan – Kênh Nhạc Tình Ca Hải Ngoại Chọn Lọc Những Ca Khúc Hay Nhất Của Ca Sĩ Ngọc Lan. ►Đăng ký kênh: http://ngoclan.trungtamhaingoai.com/​ ►Facebook: https://www.facebook.com/kenhngoclan ►Như Là Kỷ Niệm – NGỌC LAN : https://youtu.be/neqSaGVmZio​ ►Ngọc Lan May Productions:https://youtu.be/8GFw0bNOOKE​ ►NGỌC LAN, KIỀU NGA: https://youtu.be/O80Quv9EaQk​ ►LIÊN KHÚC LAMBADA: https://youtu.be/0-YNHmHXdMA​ ►NGỌC LAN, DON HỒ: https://youtu.be/J4J2EE_Eq7Q​ DANH […]

 1 total views

Âm nhạc

Chàng ( Lui ) – Danh Ca Ngọc Lan – Nhạc Pháp Lời Việt Để Đời

Ngọc Lan – Kênh Nhạc Tình Ca Hải Ngoại Chọn Lọc Những Ca Khúc Hay Nhất Của Ca Sĩ Ngọc Lan. ►Đăng ký kênh: http://ngoclan.trungtamhaingoai.com/​ ►Facebook: https://www.facebook.com/kenhngoclan ►Như Là Kỷ Niệm – NGỌC LAN : https://youtu.be/neqSaGVmZio​ ►Ngọc Lan May Productions:https://youtu.be/8GFw0bNOOKE​ ►NGỌC LAN, KIỀU NGA: https://youtu.be/O80Quv9EaQk​ ►LIÊN KHÚC LAMBADA: https://youtu.be/0-YNHmHXdMA​ ►NGỌC LAN, DON HỒ: https://youtu.be/J4J2EE_Eq7Q​ DANH […]

 1 total views

Âm nhạc

Phố Vắng – Danh Ca Ngọc Lan – Tình Khúc Xưa Để Đời

Ngọc Lan – Kênh Nhạc Tình Ca Hải Ngoại Chọn Lọc Những Ca Khúc Hay Nhất Của Ca Sĩ Ngọc Lan. ►Đăng ký kênh: http://ngoclan.trungtamhaingoai.com/​ ►Facebook: https://www.facebook.com/kenhngoclan ►Như Là Kỷ Niệm – NGỌC LAN : https://youtu.be/neqSaGVmZio​ ►Ngọc Lan May Productions:https://youtu.be/8GFw0bNOOKE​ ►NGỌC LAN, KIỀU NGA: https://youtu.be/O80Quv9EaQk​ ►LIÊN KHÚC LAMBADA: https://youtu.be/0-YNHmHXdMA​ ►NGỌC LAN, DON HỒ: https://youtu.be/J4J2EE_Eq7Q​ DANH […]

 1 total views