People & Blogs

[ Tập 1118 ] QUỶ MẶT MÂM – Chuyện Tâm Linh

#chuyentamlinh#thythanhpham#chuyenmamysu Tập 1118 hôm nay sẽ bao gồm các chuyện: – Bị vong hành bệnh – Quỷ mặt mâm. —— Kênh MYSU – Thy Thanh Pham https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Email gởi chuyện 2 : mysuthythanhpham@gmail.com Fanpage gởi chuyện : https://www.facebook.com/mysuthythanhpham/ Facebook : https://vi-vn.facebook.com/mysustudio Instagram : thythanhpham  10 total views Click to rate this […]

 10 total views

People & Blogs

[ Tập 1117 ] VONG TRONG CHIẾC GIƯỜNG MÂY – Chuyện Tâm Linh

#chuyentamlinh#thythanhpham#chuyenmamysu Hôm nay tập 1117 sẽ bao gồm các chuyện: – Duyên Âm – -Vong trong chiếc giường mây – Ma chọi đá – Người đàn ông ngoài cửa sổ. —— Kênh MYSU – Thy Thanh Pham https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Email gởi chuyện 2 : mysuthythanhpham@gmail.com Fanpage gởi chuyện : https://www.facebook.com/mysuthythanhpham/ Facebook […]

 10 total views

People & Blogs

[ Tập 1116 ] MA NỮ TRONG PHÒNG TRỌ – Chuyện Tâm Linh

#chuyentamlinh#thythanhpham#chuyenmamysu Tập 1116 hôm nay sẽ bao gồm các chuyện: – Ma nữ trong phòng trọ – Bóng ma trên cây nhãn – Ma treo cổ. —— Kênh MYSU – Thy Thanh Pham https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Email gởi chuyện 2 : mysuthythanhpham@gmail.com Fanpage gởi chuyện : https://www.facebook.com/mysuthythanhpham/ Facebook : https://vi-vn.facebook.com/mysustudio Instagram : […]

 5 total views

People & Blogs

[ Tập 1115 ] MA DA XIN QUÁ GIANG – Chuyện Tâm Linh

#chuyentamlinh#thythanhpham#chuyenmamysu Hôm nay tập 1115 sẽ bao gồm các chuyện: – Ma da xin quá giang – Hồn ma che chở cho em – Ma ghẹo – Ma che. —— Kênh MYSU – Thy Thanh Pham https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Email gởi chuyện 2 : mysuthythanhpham@gmail.com Fanpage gởi chuyện : https://www.facebook.com/mysuthythanhpham/ Facebook : […]

 6 total views

People & Blogs

[ Tập 1114 ] CON TINH TRONG VƯỜN CAO SU – Chuyện Tâm Linh

#chuyentamlinh#thythanhpham#chuyenmamysu Tập 1114 hôm nay sẽ bao gồm các chuyện: – Con tinh trong vườn cao su – Hồn ma người anh chồng – Mẹ ma. —— Kênh MYSU – Thy Thanh Pham https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Email gởi chuyện 2 : mysuthythanhpham@gmail.com Fanpage gởi chuyện : https://www.facebook.com/mysuthythanhpham/ Facebook : https://vi-vn.facebook.com/mysustudio Instagram : […]

 9 total views

People & Blogs

[ Tập 1113 ] NGƯỜI ĐÀN BÀ KÌ QUẶC – Chuyện Tâm Linh

#chuyentamlinh#thythanhpham#chuyenmamysu Hôm nay tập 1113 sẽ bao gồm các chuyện: – Người đàn bà kì quặc – Tiếng gọi nữa đêm – Cậu cho số. —— Kênh MYSU – Thy Thanh Pham https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Email gởi chuyện 2 : mysuthythanhpham@gmail.com Fanpage gởi chuyện : https://www.facebook.com/mysuthythanhpham/ Facebook : https://vi-vn.facebook.com/mysustudio Instagram : thythanhpham […]

 8 total views

People & Blogs

[ Tập 1112 ] NGÔI NHÀ MA ÁM – Chuyện Tâm Linh

#chuyentamlinh#thythanhpham#chuyenmamysu Tập 1112 hôm nay sẽ bao gồm các chuyện: – Ngôi nhà ma ám – Hai vong đói trong tiệm áo cưới – Nhà trọ có ma – Thất hứa bị quở —— Kênh MYSU – Thy Thanh Pham https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Email gởi chuyện 2 : mysuthythanhpham@gmail.com Fanpage gởi chuyện […]

 7 total views

People & Blogs

[ Tập 1111 ] CUỘC ĐỜI MỘT QUỶ NỮ – Chuyện Tâm Linh

#chuyentamlinh#thythanhpham#chuyenmamysu Hôm nay tập 1111 Thy sẽ kể một chuyện – Cuộc đời một quỷ nữ. —— Kênh MYSU – Thy Thanh Pham https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Email gởi chuyện 2 : mysuthythanhpham@gmail.com Fanpage gởi chuyện : https://www.facebook.com/mysuthythanhpham/ Facebook : https://vi-vn.facebook.com/mysustudio Instagram : thythanhpham  9 total views Click to rate this post! [Total: 0 […]

 9 total views

People & Blogs

[ Tập 1110 ] BỐN VONG LINH NGƯỜI ẤN – Chuyện Tâm Linh

#chuyentamlinh#thythanhpham#chuyenmamysu Hôm nay tập 1110 sẽ bao gồm các chuyện: – Bốn vong linh người Ấn – Vong chiến sĩ – Người bạn của Ba – Ma da – Ma che mắt – Ma giấu – Bị quở – Quỷ trong phòng trọ. —— Kênh MYSU – Thy Thanh Pham https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Email gởi chuyện : […]

 8 total views

People & Blogs

[ Tập 1109 ] MẸ CON CHUỘT XẠ – Chuyện Tâm Linh

#chuyentamlinh#thythanhpham#chuyenmamysu Tập 1109 hôm nay sẽ bao gồm các chuyện: – Oan hồn lang thang – Mẹ con chuột xạ. —— Kênh MYSU – Thy Thanh Pham https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com Email gởi chuyện 2 : mysuthythanhpham@gmail.com Fanpage gởi chuyện : https://www.facebook.com/mysuthythanhpham/ Facebook : https://vi-vn.facebook.com/mysustudio Instagram : thythanhpham  7 total views Click to rate […]

 7 total views