Categories

Community

 • vtisdel07
 • Raffaello Palandri
 • Sebastian
 • Sebastian
 • gdany0754
 • edmacaudio
 • lutng
 • Got Hoots
 • Sebastian
 • Ayi Ariquater
 • kiemtientainha
 • Sebastian
 • ponzoblogs
 • 🔥Ultimate Lifestyle - Financial Independence🏎️
 • Unbuddyzoned
 • Son Dang
 • Shanayah @ The Scarlet Bookkeeper
 • Marius Theron
 • Danh Nguyen
 • HealthTipsNow!
 • Pick Me Up Poetry. Making poetry a conversation.
 • Sebastian
 • Tarotfans
 • Hdavey Thoreau
 • Dalalelbuga
 • BR
 • Hacker to hire
 • Money Sense World
 • suprimedia
 • lunaiswriting
 • Zocido
 • pensmenger
 • Astro Tarot
 • Sachin Singh
 • Illuminati Brotherhood
 • High Voltages
 • Bolsa Cali
 • Cool Gadgets You Want
 • Kristen
 • thedihedral
 • trafficsoftware01
 • eatliveescape
 • My Research-Based Fitness
 • Nguyenthithanhtruc
 • strafari
 • Draco Dracul
 • jerrydavid99
 • mama của soft
 • thinrr
 • kalmvalley

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 835 other subscribers

Visitors online – 43559
users – 610
guests – 19239
bots – 23710
The maximum number of visits was – 2021-11-21
all visitors – 467207
users – 3404
guests – 153575
bots – 310228

 31 total views,  1 views today

#TruyềnGiáo #TinLành #CôngGiáo #KinhThánh
Hướng dẫn “Làm thế nào để truyền giáo cho người Công giáo.
Mail: nguoicuachua2019@gmail.com
Website: http://www.nguoicuachua.com

              CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THÁNH KINH VIỆN NGƯỜI CỦA CHÚA


Welcome to POG
GIỚI THIỆU
Thánh Kinh Viện Người Của Chúa (The People of God Bible Institute) là một trường tư thục bất vụ lợi, được chính Hoa-kỳ cấp phép hoạt động ngày 03 tháng 12 năm 2019 tại tiểu bang Washington. POG là một tập thể yêu kính Đức Chúa Trời, tôn trọng lẫn nhau, yêu thương và cùng hầu việc Đức Chúa Cha-Đức Chúa Jêsus Christ-Đức Thánh Linh trong ân tứ giáo dục. Bên cạnh đó, các Giáo sư có kiến thức chuyên môn, từng trải nghiệm nhiều năm trong thiên chức Mục sư, Giáo sư, Giáo sĩ tại Hoa-kỳ, Việt-nam và nhiều nước trên thế giới. Sau thời gian cầu nguyện và nghiên cứu xem những yếu tố nào đã góp phần ngăn trở sự phát triển Tin Lành hơn 100 năm qua tại Việt-nam, và trên 40 năm tại Hải ngoại. Tạ ơn Chúa! Ngài cho POG thấy một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến sự không phát triển của Tin Lành Việt-nam đó là một phương cách giáo dục “Độc tôn, chia rẽ và thiếu chuyên môn hóa” đã tồn tại hàng trăm năm. Vì vậy, POG quyết định cần phải thay thế cách giáo dục truyền thống từ “Độc tôn, chia rẽ, thiếu chuyên môn hóa” trở nên “Tôn trọng, giúp đỡ và chuyên môn hóa” để đáp ứng cho hội thánh, và tương lai Tin-lành ảnh hưởng xã hội (Sự thành công của POG không chỉ duy nhất từ các thành viên, sinh viên đó là được thấy sự thành công của các Trường và các Viện Thần Học Việt Nam khác).

SỨ MẠNG
Sứ mạng của POG, là đào tạo chuyên môn hóa cho tất cả người được Đức Chúa Trời kêu gọi để người ấy trở nên tay đánh lưới người của Chúa Jêsus Christ “POG, Sứ Mạng Đào Tạo Người Của Đức Chúa Trời”.

KHẢI TƯỢNG
Trong POG có nhiều trường thần học và hàng ngàn sinh viên được đào tạo các chuyên môn để trở nên Mục sư quản nhiệm, Giáo sĩ, Chấp sự có chuyên môn trong hội thánh; Đồng thời, sinh viên POG sẽ ảnh hưởng và lãnh đạo các lãnh vực trong xã hội.

MỤC ĐÍCH
Học Viện Thánh Kinh Người Của Chúa đào tạo quý Tôi Con Chúa có sự kêu gọi từ Đức Chúa Trời, để trở nên những người có chuyên môn phục vụ trong hội thánh và ảnh hưởng Tin Lành mọi lãnh vực trong xã hội.
– Đào tạo trở nên người quản trị chuyên nghiệp hiệu quả trong các hội thánh địa phương và trong các mục vụ.
– Đào tạo trở nên các Giáo sĩ chuyên nghiệp như tổ chức truyền giáo cho đám đông, chứng đạo cá nhân và thành lập hội thánh mới.
– Đào tạo trở nên các Mục sư chuyên nghiệp đáp ứng cho các hội thánh địa phương, trong các bệnh viện, trong các nhà tù, trong quân đội…và thành lập hội thánh mới.
– Đào tạo trở nên những Giáo viên trường Chúa nhật trong các hội thánh địa phương, và trở nên Giáo sư của trường Kinh Thánh
– Đào tạo trở nên những lãnh đạo chuyên nghiệp có đạo đức cơ đốc trong tập thể ít người, đông người đang hoạt động hay trong các cở sở, công ty đang làm việc.
– Đào tạo trở nên những lãnh đạo nhóm nhỏ ra đi tổ chức học Kinh Thánh trong công sở, các tư gia và các địa điểm thuận lợi.

KHUYNH HƯỚNG GIÁO DỤC
Theo POG, Giáo sư là người hướng dẫn, quyển sách là vị Thầy. POG, không giáo dục theo triết của Khổng Tử “Nhất Tự Vi Sư, Bán Tự Vi Sư” bởi vì chủ đạo của thuyết này nó phản lại học thuật. POG, hướng theo phương cách giáo dục hiện đại của Hoa-kỳ là khai phóng và bảo vệ tư duy trong nền tảng Kinh-thánh. POG, luôn quan tâm giúp đở những cá nhân hay nhóm có tư duy mới, với mục đích phục vụ cho hội thánh của Chúa Jêsus Christ và đem Tin-lành ảnh hưởng xã hội.

PHƯƠNG CÁCH GIÁO DỤC (Team working and Personal)
– Học nhóm. Học nhóm giúp sinh viên bổ khuyết cho nhau trong khi nghiên cứu đề tài để hoàn chỉnh nó.
– Cá nhân. Trong thời gian học nhóm mỗi cá nhân cần có tuy duy tự nghiên cứu đề tài khác cho cuối môn (nhưng không copy đề tài của nhóm).

Người viết, Mục sư Nguyễn minh Nhựt

source

Viện Thánh Kinh Người Của Chúa

View all posts

Add comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: