Categories

Community

 • MIND and SOUL
 • Shoppen met Marceline
 • myhotandroidapps
 • allpokerinfo10
 • Anita Vij
 • Princy
 • RetroWorldNews
 • lemanshots
 • onlinetipsonly
 • Efgel Pescadero
 • yogaburnclub1
 • Sebastian
 • Sebastian
 • Chloe Luna
 • Celia Hales
 • buihuunghi
 • Luke Atkins
 • Walter Sao
 • Sebastian
 • Sebastian
 • petsoftheplanetcom
 • kiemtientainha
 • moneybiz2020
 • Cait
 • gblake94
 • GrabThisPromo
 • socheatson
 • Meina Ibr
 • bragancaeva
 • Trúc Quỳnh Nguyễn
 • alkalinediettips
 • Tchetoula Adodo
 • survivalistss1
 • yen luong
 • danventuretravels
 • Sebastian
 • mjan1
 • Zeeshan Hoodbhoy
 • yesstoken
 • Anh Lộc Vũ
 • Manifestation and Abundance
 • Studylaw
 • darkoweightlosstips
 • chasbarclay
 • Sebastian
 • Ayi Ariquater
 • MindYoga4U
 • Samridhi Fagnia
 • Wandering Ambivert
 • DIY Wood Now

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 682 other subscribers

Visitors online – 2575
users – 63
guests – 994
bots – 1518
The maximum number of visits was – 2021-10-11
all visitors – 200697
users – 7765
guests – 58834
bots – 134098

 21 total views,  2 views today

Đêm Trằn Trọc khó ngủ hãy nghe Kể Chuyện Đêm Khuya Phật Giáo Tuyển Tập, có thật 100% Để Được An Lạc #phatgiao #phatphapnhiemmau #họcphật …

source

Sách - Bí Quyết Thành Công

View all posts

8 comments

Leave a Reply

 • con cám ơn thầy dã giải một bài pháp con dọc xong thì con thấy hỷ xả và Tinh tấn con Nam mô dại Bi hội thượng phật bồ tát Ma Ha tát

 • Có người họ hỏi tôi rằng:
  Tụng Kinh niệm Phật để làm chi
  Ai nghe ai thấy ai rõ biết.
  Suốt ngày rộn rã mõ với chuông
  Từ tốn khoan thai tôi đáp nhẹ
  Đọc xem mới biết Phật dạy gì
  Hành trì lợi ích ra làm sao.
  Họ bảo nơi đâu đọc không được
  Mắc gì phải đối trước Tượng kia
  Cung kính lễ lạy ngồi suốt buổi
  Tôi đáp:Pháp Phật thời Phật rõ
  Trì Kinh tôi nhờ Như Lai kiểm
  Thế gian biết ai người điểm chứng
  Chỉ Phật mới biết sai chỗ nào
  Phải sửa .phải biết. phải làm sao
  Vạn vật thế nào phải biết rõ.
  Vô thường.Vô ngã.Khổ ra sao
  Vô tư họ nói Phật nhập diệt
  Từ ngàn năm qua sao thấy biết
  Xuất gia tại gia rồi cũng mất
  Tụng Kinh.bái sám ai minh chứng
  Làm bậy làm càn ai rõ hay
  Khoát tay tôi nói lời Phật dạy:
  Gieo nhân gặt quả bởi do mình
  Không ai đem tặng hay ban phát.
  Đâu cần Phật.Tổ hay Bồ Tát.
  Thánh.Thần.Thiên.Địa cũng vô can
  Xưa nay bổn lai vô nhất vật
  Vũ trụ càn khôn luôn dời đổi
  Vô thường tự nó mãi mãi đâu
  Tôi bạn là ai chốn dương đài
  Bạn đó tôi đây hình tướng khác
  Chẳng khác gì khi Tánh hiển bày
  Ai tu sẽ rõ chơn như Tánh
  Tự Tâm vô thỉ chẳng đổi thay
  Bởi nương nơi Nghiệp mà thọ khổn
  Sống ở trần gian vui thì ít
  Sao bì phương Tây vui với Phật
  Suốt thời nghe Pháp với Như Lai
  Phật dạy đã tu thời phải tiến
  Lên Thuyền hay không là do bạn
  Chẳng phải do tôi chẳng ai nài
  Thiện căn phước đức lên chưa được
  Phải niệm hằng ngày đủ tư lương
  Nhẹ bước khoan thai thời an lạc
  Bước đến sen đài cảnh bồng lai
  Văng vẳng bên tai lời Thầy bảo
  Muốn tránh nạn tai thời y cứ
  Trì giới mà tu sẽ đạt thành
  Tụng Kinh.trì Chú hay niệm Phật
  Đọc rõ từng lời.trì tinh tấn
  Hồi quang phản chiếu tâm tự tại
  Kết quả sen lành đón chân ai

%d bloggers like this: