22 total views,  1 views today

#tamtinhtang
Cuối cùng Dương Văn Hiếu lên tiếng
Tác giả
Lâm Lễ Trinh

source

Chú Tám TV

View all posts

5 comments

Leave a Reply

  • Đám sư sải xuyên tạc nói tt Diem đàn áp phật giáo, thật ra chính tt Diem cho xây nhiều chùa nhất, chúng ta hiểu dù tt Diem là người công giáo, nhưng qua những người làm việc dưới thời tt Diem đều xác nhận tt Diem không hề ngược đãi phật giáo. Người Mỹ muốn thay người giữa đường vì nhiều lý do : sợ tt Diem bắt tay ông Hồ Chí Minh để thống nhất, nói tt Diem đàn áp phật giáo, không đồng ý người Mỹ đổ quân vào miền nam v.v

  • Các tướng lãnh sau 2 /11/1963 bỏ tù ông Dương văn Hiếu, cái đó nói lên " tất cả sự ngu dốt của đám tướng lãnh này " ông Hiếu có tội gì? Chắc tội yêu nước thời đó. Đám tướng lãnh này bỏ tù hoặc giết những ai cộng tác hữu hiệu với chính phủ ông Diêm. Đám ngu dốt này nắm nhiều chức quan trọng trong chính phủ vnch sau khi tt Diem bị giết , miền nam không mất mới lạ.

  • Cảm ơn anh Tám, ông Lâm lễ Trinh và ông Dương Văn Hiếu. Dưới sự cầm quyền của cộng sản, tôn giáo là tôn giáo quốc doanh. Những người lãnh đạo tôn giáo bây giờ phải hợp tác với chính quyền cộng sản để tồn tại, Phật pháp là pháp nạn. Lá cờ của đất nước cần phải được tôn trọng như mọi lá cờ của các tôn giáo. Có một đất nước tự do, thì người dân mới được tự do tôn giáo…Tổng thống Diệm bị lật đổ và các cơ quan mật vụ dưới thời ông được lãnh đạo bằng những người có quá nhiều kính nghiệm để chồng lại cộng sản cũng bị tù đày. Đây là một cơ hội để bọn cộng sản nằm vùng ở miền nam xây dựng lực lượng lớn mạnh…

  • Đánh đập người dân lành thì rất giỏi nhưng gặp tàu cộng thì sợ đái trong quần ..việt cộng chúng đúng là loài thổ phỉ hèn nhát THAM NHŨNG bịp bợm ác độc giòi bọ của xã hội chúng thật sự thua xa loài CẦM THÚ …

%d bloggers like this: