Categories

Community

 • Sebastian
 • mickyfinn1
 • kiemtientainha
 • Cristian Mihai
 • Princy
 • socheatson
 • onlinegardentools
 • Sebastian
 • diyhomedecorss
 • Pawswiki.com - Everything Related To Paws
 • escooterpro
 • zoominlivetvcom
 • Guitar Mafia
 • TheEnlightenedMind622
 • perlaclay
 • Frank Solanki
 • antran1507
 • Sebastian
 • Sebastian
 • Covid 19 News!
 • Sebastian
 • Elena
 • Sebastian
 • Wandering Ambivert
 • The.Richard.Braxton
 • hwovercominganxiety
 • survivalistss1
 • Sebastian
 • Athulya P Nair
 • musicguy9988
 • Anhphanpro
 • celebrityhotestnews
 • The Art of Blogging
 • Jared
 • theimsider
 • Sebastian
 • Sebastian
 • Programming Tutorials
 • freejoyreviews.com
 • Volyphi
 • benswaringen4310
 • DiosRaw
 • BestSpiritualPath.com
 • Akira
 • SOJEGROUPS
 • romanticsugar94
 • dolambanh
 • unclearer
 • Little Miss Traveller
 • F4L FREE Digital Business Cards

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 624 other subscribers

Visitors online – 1471
users – 41
guests – 809
bots – 621
The maximum number of visits was – 2021-09-17
all visitors – 167097
users – 4293
guests – 78744
bots – 84060

 30 total views,  3 views today

Mùa cá linh ở vùng đầu nguồn sông Cửu Long có sức chi phối mạnh mẽ người dân vùng này. Từ việc chọn bến bãi, đấu giá, khai thác, chế biến, tạo thành món ngon từ mắm cá linh . . . tạo thành hồn cốt, gắn bó mật thiết với đời sống người dân vùng này, với những hình ảnh số động, thú vị từ đầu đến cuối mùa cá linh. Nhất là hình ảnh đánh bắt cá linh bằng lưới giựt.
Mời bạn xem video, nếu cảm thấy thú vị hãy bấm đăng ký để nhận những video mới và chia sẻ cho nhiều người cùng xem.
Cảm ơn các bạn.

source

Mekong Discovery

View all posts

44 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: