Categories

Community

 • Food Substitutions
 • TheEnlightenedMind622
 • thedihedral
 • Turan Turnip
 • The Art of Blogging
 • lorr owen
 • Pawswiki.com - Everything Related To Paws
 • yesstoken
 • Anhphanpro
 • Sebastian
 • idealslive
 • Pin2Cart
 • Sebastian
 • workathomejobsnow
 • SOJEGROUPS
 • Cristian Mihai
 • antran1507
 • vidvibe.com
 • dolambanh
 • CookingWithoutLimits
 • JadeKing - The Lifestyle of a Warrior
 • NBA NEWS
 • benswaringen4310
 • Sebastian
 • Mr.Otto Grapher
 • Sebastian
 • B Gourley
 • Brooke Nelson
 • allpokerinfo10
 • ujaechpfmbmqy2k
 • Marty Shambles
 • booksandcoffeemx
 • Volyphi
 • Sebastian
 • F4L FREE Digital Business Cards
 • druco.es
 • Guitar Mafia
 • Sebastian
 • BestSpiritualPath.com
 • escooterpro
 • bestwriterblogger
 • diyhomedecorss
 • familysurvivalexpert
 • Nick Kar
 • Utsa
 • blessyou
 • romanticsugar94
 • Sebastian
 • comelapensoio
 • quanvan.net

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 615 other subscribers

Visitors online – 1219
users – 13
guests – 655
bots – 551
The maximum number of visits was – 2021-09-17
all visitors – 167097
users – 4293
guests – 78744
bots – 84060

 20 total views,  3 views today

Khắc Nghiệt Cuộc Sống – Dù Không Muốn Thì Bạn Cũng Phải Trải Qua | Thích Thiện Thuận 2019

Tổng Hợp những bài giảng hay nhất của Thầy Thích Thiện Thuận.
Thầy nổi tiếng và được Phật tử cả nước hâm mộ và yêu mến từ những bài giảng của Thầy đặc biệt là bài giảng “Bóng Mây” trong khóa tu mùa hè năm 2017 tại chùa Hoằng Pháp.
Trong thời gian tu hành Thầy đã đi rất nhiều vùng trên đất nước truyền bá đạo Phật, giáo lí những điều hay lẽ phải, hướng thiện chúng sanh rất nhiều nơi giúp mọi người nhận ra chân giá trị cuộc sống, điều hay lẽ phải để thực hành trong cuộc sống mang đến niềm an vui hạnh phúc…Với vẻ ngoài hiền hậu, nụ cười ấm áp, Thầy đã sưởi ấm rất nhiều trái tim mang những đớn đau phiền muộn trong cuộc sống mang đến niềm vui hạnh phúc, giúp chúng sinh đoạn ác tu thiện, lời giảng gẫn gũi thân thuộc dễ dàng đi vào lòng người.
Key tìm kiếm: bài giảng hay, thích thiện thuận, thầy thích thiện thuận, thuyết pháp thích thiện thuận, thích thiện thuận 2019…

source

Bài Giảng Thích Thiện Thuận

View all posts

16 comments

Leave a Reply

 • Cuu con xin hay dieu tra ra am khi v sat khi giet ng v bua tran yem giet ng v lu vong no co hon vong v giac tau doi not lonv doi su sai nhu đinh v tinh v thinh v phuong phieng bay ac quy nien v hue da trach hang xom nha toi quan ly thau tom chiem doatsach het den chua khap dia ban van giang v khao 64 tinh thanh vb . Xin hay dieu tra ra moi am muu v vay canh dong bon v bua tran yem cung can bo cong chyc tham nhung nha nc v dung dau cac bo ban nghanh lien quan cac dia phuong v dung dau ban giao hoi ohat giao v ban tuyen giao v ban mat tran to quoc v ban dan van cac xa v ban bao ve cac khu di san v di tich lich su van hoa tam linh vn v ban quan ly nha nc v ban quan ly cac ton giao v giao hoi phat giao vn v hai nuoc v8et trung de cac co quan chuc ttach quoc te giam sat toi pham gay ab v dung dau can bo cong chhc nha nc v cac dia phuong tham nhung de toi phan gay an oan an mang tren dat nc v cac dia phuong giai het chung ve am ty dia nguc quoc te dan den dai guong soi ac nghiep bat chung hien nguyen hinh quan ly quan giao giao huan trung tri su ly hanh su het chung troi chu dat diet chu di cuu toc danh cho tuyet tich het chung cuu cuu cuu con

 • Xin hay dieu tra ra am khi v sat khi v bua tran yem giet ng f tri chu giet ng v lua dao cuop cua giet ng an oc thit ng song toi v loai ng ba coi giet can lon lobln doi not lon noc noc noc noc gan can chet giet chet toi cuu cuu con xin hay giai het chung ve am ty dia nguc quan ly v quan giao v giao huan v trung tri v su ly hanh su het chung v troi chu dat diet chu di cuu toc het lu vong bo co hon vong v giac tau an thut ng ba coi nhu tren tta lai tai san v tinh mang v binh yen v tra lai mang song v tunh mang v tri tue v suc khoe v tat ca nhung gi da mat tten cho toi cuu cuu con cuu cuu con

 • Cuu con xin hay dieu tra ppha an oan v an mang giai cuu cuu con . Xin hay dieu tra ra am khi sat khi giet ng đay troi sat đat v bua tran yen v tri chu giet ng cua lu vong no co hon vong toan doi not ng nhu con cho tinh tinh hue v hay ac quy nien v vong tau am binh giac tau doi not su sai nhu thinh v tinh đinh v phuong phieng cung ty ty vay canh dong co bong cau nhu ten ai hai duong vay canh bay ac quy nien v v cua chung . Xin hay dieu tts ra moi am muu v vay canh v dong bon cua chung de giai het chung cung vay canh cua chung ra phao truong luat phao quoc te het lu vong no co hon vong tau giac tau cung can bo may lanh dao nha nc v cac dia phuong tham nhung tham quan de toi pham tren dat nc v cac dia ban gay an oan an mang giet chet toi gia dinh toi v ng nha toi ma quy v vong tau doi not su sai nhu tru tri chu long hung v chua phu trach v nhan thao v hoi lo v đa nhiem v phung cong v xuan đo vong giac tau quan ly v thau tom chiem doat sach het den chua giet chet than phat v ba ngoi tam bao v toi v loai ng giet chet toi an tuy an xuong an oc an tuy an oc v xuong can chet giet chet toi cuu cuu cuu con xin hay giai het vay canh dong bon tay chan cua chhng cua tung dia ban tung den chua tung dia phuong cung can bo tham nhung dia phuong nao con de chung gay an oan an mang v dung bua tran yem lua dao cuop cua giet ng an oc v an thit ng song ba coi giet chet toi v gia dinh toi v toan dan oan vn cuu cuu con

 • Cuu con xin hay giai het lu vong no co hon vong v giac tau bay ac quy nien v cho tinh tinh hue v dinh tinh v thinh v phuong phieng cung ty ty vay canh tren cua chung giai het ra pha0 truomg v kho vu khi quan su quoc te v quoc gia v ban giai hoi phat giao v tang doan quoc te voi moi quoc gia tren the gioi voi khap muoi phuong co trach nhiem quan ly v quan giao giao huan v trung tri su ly hanh su het lu vong no co hon am binh doi not ng v tu hu trong lon noc noc noc gam can chet can giet chet toi v an bam tromg lon v tuy v xuong toi v toan dan oan vn gam lon doi not lon tu hu trong lon tuy xuong an xuong tuy oc toi can lon lon noc noc can chet giet chet toi dem ngay an bam am sat giam sat v theo doi v tan cong v khung bo bat coc giet chet toi suot 24 gio tren 24 gio an oc an tuy thit ng song xuong tuy ng song to v ng coi troi v toi v cuu cuu con . Xin hay ap giai ve am ty dia nguc quoc te dan den dai guong soi ac nghiep soi vao dau oc v moi am binh lu vong no co hon doi not lon tu hu trong lon noc noc noc sisasiso can chet can chet toi gief chet toi . Con tung tin don nham kich dong moi ng phai tin v nghe theo no nhu toi noi linh tinh de tang boc ton sung sunh bai chung v hang nghin phat tu tu hu v tu hu mu khong phan biet dau la giac cuopp la vong v giac tau doi not ng h su sai nhu dinh long hung v thinh phuong phieng chiem doat chua long hung nhan thap v phu trach v phung cong dang mim da nhiem co nhue v vde vong giac tau doi mot lon doi not su sai an cuop dat phat dat chua khap dia ban van giang v khap 64 tinh thanh vn deu bi chung chiem doat quan ly sach huy hoai sach tho toan vong giac tau trong cac cua phat cua chua giet chet duc phat to v duc phat ba than but than ho menh v than phat voi toi v toan dan oan vn bi chung tu hu an bam trong lon vay v dung quan vđay quan toi v 90 trieu dan oan tu hu trong lonnoc moc noc noc noc lic tuc luc tac tac nac nac cuc cac cuc cac cuc cac so cac tao noc noc noc si sasi so gamcan chet giet chet toi v toan dan pan vn v than phat cac den chua vn cuu cuu cuu con

 • Xin hay giai het lu vong v giac tau v giac cuopp noi xam v ngoai xam dung dau duong day ta dao bac ho doi not su sai nhu dinh v tinh v thinh phuong phieng v cho tinh tinh hue da trach chiem doat nha toi v ba cham vui v bay ac quy nien cung vay canh cua chung rat rat nhieu cua tung dia ban dia phuong de dieu yra tren giu lieu dien tu dien nang v dien thoai cua chung v giu lieu camera giam sat chung dinh vi ra chung v vay canh cua chung de giai v bat ao g8ai het ra phap truong v luat phao quoc te de quy an truy cuu hinh su v su ly hinh su het chung cung vay canh cya chung tung dia ban v den chua tung dia phuong cung dung dau nha nc v cac dia phuong tham nhung tren dat nc v dia ban truy cuu hinh su v su ly hinh su het chung v ap giai het veam ty dianguc quoc te dan den dai guong soi ac nghiep trung tri su ly hanhsu het chung v bat chung bi quabao v bao ung gao nghin van lan chung hai ng v hai toi v gia dinh toi v dat nc vn v cua den v chua cua phat vn

 • Xin hay dieu tra pha an ta dao bac ho giai het lu vong giac tau v giac cuopp noi xam v ngoai xam cua tung den chua v tung dia phuong de giai het chung cungcac co quan lanh dao nha nc v dung dau cac bo ban nghanh lien quan nhu dung dau ban giao hoi phat giai v ban tuyen giao v ban mat tran to quoc v ban dan vancac xa co quancong an nha nc v cac dia phuong nao tham quan tham nhung de toi pham vi pham liat phap v vi pham vi phak quyen v vi phaam quyen con ng v toi pham me tin di doan tren tren dat nc vn v tren dia ban . Thi hay giam sat chung tren ban do dia chinh v ban wifi v ban quan ly giu lieu ho so dien tu bo y te v tren giu lieu dien thoai v danh ba vay canh cua chung de giam sat chung giai het vay canh cua chung v can bo cong chuc nha nc v cac bo ban nghanh tham nhung nao de toi pham tren dia ban to cao truy cuu hinh su v su ly hinh su het chung h sac lenh troi chu dat diet chu di cuu toc danh cho tuyet tich het chung

 • Cuu con xin hay dieu tra pha an oan an mamg giai cuu cuu con . Xin hay dieu tra pga an ta dao bac ho cua ng th dien cung lu cho tinh tinh hue v đinh v tinh v thinh v phuongphieng v bay ac quy nien cung vay canh duong day ta dao hac ho c toi pham me tin di doan v toi pham cong nghe v luat an ninh mang hai nuoc viet trung v tung dia ban v tung dia phiong v tung den chua khao dia ban hung yen van giang nhu chua long hung v chua nhan thap v phu trach v phung cong v da nhiem v dang kim v nom chuong v hoi lo v chua xuan đo vay cah bay ac quy nien cua cua vong giac tau tinh đinh v thinh tu hu trong lon an bam trong lon lon lon tu hu an oc an bam trong lon tuy xuong oc gam can chet giet chet toi dem ngay noc noc noc g can cher giet chet toi suot 24 gio tren 24 hii con sai ty ty vay canh de giet chwt toiv domg toi v dong pham voi nhau duong day ta dao bac ho v tii pham luat an ninh mang toi pham cong nghe cao v toi diet chung de theo doi v giam sat v tan cong v bat cic toi vao duong day buon ban ng v mo noi tang ng ban . Xin dungde thang kat lon đinh v tinh v thinh v phuong phieng tu hu trong lon toi gam can chet giet chet toi quan ly sach het moi cua phat c7a cuya khap dia ban hlvan giang v khap 64 tinh thanh vn hai toi khong the den cua phat cya chua nuong tua ba ngoi tam bao dc . Ngay nao cung tu hu trong lon olon lon doi not lon an bam bam trong lon tuy xuong oc an bam trong lon gam can chet giet chet toi giet chet toi cuu cuu con . Xin hay giai het thang mat lon dinh tinh v thinh v phuong phieng cung con cho tinh tunh hue v vay canh tren cua chung cung hai nha lam ruong dong quan nhu con nha dung cuong v bich hoa vay canh tay chan thang mat lon đinh tu hu doi not lon can chet giet chet toi sisa si so can chet giet chettoi suot 24 gio tren 24 gio triet duong song cua toi v giadinh toi chiem dost dat phat dat chua v tien cua dat dai huong hia nha toi giet chet toi hai toi khong o dc nha xuong dong quan o dc may ngay roi sai vay canh dong bon tan cong khung bo bat coc toi vao duong day buon ban ng mo noi tang ng ban van thit ng song doi not lon vong tau đinh tinh thinh hue tren toan vong v giac tau het giet ng an thut ng song toi giet chet toi v giet chet than phat v an thit ng song ba coi cuu cuu con

 • Mong rang tang doan v ban giao hoi phat giao qupc te co trach nhiem quan ly quan giao v gia9 duc day do lu vong no co hon ma quy doi not su sai hon sau nghib ma quy doi not su sai gia su v su gia v su dom ma quy tho phi o quy doi not su sai toan nhu ssu sai tru tri chua ba vang v chan tu hoang phao v chua xuan đo v nom chuong v hoi lo v đa nhiem v tinh v thinh v phuong phieng chua nhan tha0 v phu trach v chiem doat sach het chua den quoc gia nhu chua long hung v chua nhan thao phu trach v chua co nhue van giang vv kha0 64 tinh thanh dru bi chung chiem doat huy hoai den cuua v bangoi tam bao chiem doat sach het drn chua a huy hoai cac khu di san v di tich lich su van ha tam linh tuoc v cuopp doat sach het tu do tin nguong v tu dodi lai v tu do ton giai f huy hoai het tu do tin nguong v doi song tinh tham suc khoe toi v chung sinh nhan loai khong the den cua phat cua chua nuong tua cac ngai dc bi bY ac quy nien v doi not su sai can chet giet chet toi khong the den chua dc con sai vay canh truy sat tan cong v khung bo bat coc giet chet toi v bat cic v buon ban mg v mo noi tang ng song ba coi sai nlca hai tang lam muib nha toi o quang binh roi 2 thang lam ruong chan nuoi dong quan con de nha dung cuong v bich hoa v v theo doi giam sat tan cong khung bo bat coc toi vao duomg day buon ban ng v mo noi tng ng ban v toan gay tai uong taina tai hoa tamsatgiet ng an oc ng sng gier chet toi v hai toi nha khong o dc bi giet chet dem ngay bi annoc nhai an oc xuong tuy hut tuy nhai cuong bi giet chet ngua ngay dau kiet suc khong chiu cdc cuu cuu con . Xin ban giai hiou phat giao tang doan quoc te voi moi quoc g8a la su g8a bai ve drn chua tam bao voi toi v chung sinh nhan loai de co trach nhiem giao huan auan ly giao duc day do nhau v day do giI huan quan ly dong tu dong mon dong nghiep tu hu an hit ng songba coi an oc giet chet toi dem ngay nhu toi xin hay giai het lu ac quy nien v hue v phuong phieng v tinh v thinh v v tren giai het ra phap truong luat pha0 quoc te v a0 giai het ve am ty dia nguc quoc te de quan ly quan giao giao duc day gio chung trung tri su ly hanh su het chung bat chung bi ua bao bao ung ga0 nghin van lan chung hai toi v nan nhan bi hai nhu toi cuu cuu con

 • nam mo adi da phat con kinh chuc hai thay nhieu suc khoe de giang cho phat tu chung con nge hai thay giang hay va hai huoc lam nam mo adi da phat
  nam mo adi da phat
  nam mo adi da phat

 • Các Phật tử Việt Nam oi cùng mình kính trọng hay thầy hay thầy giảng sao các tử cô lên nhiêu người kinh trọng thầy adi đa Phật

 • Thưa thầy các chúng con xịn chúc hai thầy nhiêu hơi doi giàu sức khỏe và thần thông giảng bài cho các con nghe hay hay nua adi đa Phật con lan Trần adi đa Phật

%d bloggers like this: