8 total views,  1 views today

Các khách mời là chuyên gia du lịch, Phó Giám đốc Sở du lịch Thừa Thiên Huế và Chi hội hướng dẫn viên thuộc Hiệp hội Du lịch TPHCM đều có chung ý kiến, chỉ cần thẻ hướng dẫn viên (HDV) du lịch là có thể nhận được trợ cấp.

Sài Gòn Tiếp Thị là nơi cung cấp thông tin ẩm thực, sức khỏe – vận động, du lịch, hướng người tiêu dùng tới lối sống xanh, sạch, an toàn tại địa chỉ https://www.sgtiepthi.vn

source

Sài Gòn Tiếp Thị

View all posts

Add comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: