Ý Thức Về Cuộc Sống – Thầy Thích Pháp Hòa (2005)

Education

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!
Truc Lam Monastery
11328 – 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: tvtruclam97@gmail.com

 9 total views,  2 views today

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

1 thought on “Ý Thức Về Cuộc Sống – Thầy Thích Pháp Hòa (2005)

Leave a Reply