Việt kiều Mỹ Cầm Nguyễn “Tin Mừng từ Mỹ và VN , Đạt thỏa thuận về tiền tệ của 2 bên đó là tuyệt vời”

People & Blogs

#tiengnoikieubaotv #hiepjimmy_challengeme #hiepjimmy

 2 total views,  1 views today

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

4 thoughts on “Việt kiều Mỹ Cầm Nguyễn “Tin Mừng từ Mỹ và VN , Đạt thỏa thuận về tiền tệ của 2 bên đó là tuyệt vời”

  1. Bác Cầm mở xem các đoàn xe ùn ùn từ bắc vô nam tiếp tế lương thực cho bà con Miền Nam như ngày đánh mĩ. Miền Nam gọi miền Bắc có ngay. MN trong trái tim mỗi người VN. MN ơi hãy vững tin! Có bà con MB kề bên!

  2. Bác Cầm trí tuệ minh mẫn lời nói bình dân nên dễ hiểu dễ nghe ,chúc chú khỏe mãi kể chuyện cho con cháu nghe.

Leave a Reply