Việt Kiều Mỹ Phong Nguyễn ” chống dịch như chống giặc , chú vẫn tin VN sẻ vượt qua được lần này “

People & Blogs

#hiepjimmy_challengeme

 4 total views,  1 views today

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

4 thoughts on “Việt Kiều Mỹ Phong Nguyễn ” chống dịch như chống giặc , chú vẫn tin VN sẻ vượt qua được lần này “

  1. Ông Phong Nguyễn là một người biết nhìn xa trông rộng, tôi rất ủng hộ ông và muốn nghe ông nói chuyện rất hay rất tuyệt… nhé! Xin cảm ơn ông.

Leave a Reply