Việt kiều Cầm Nguyễn “Cả nước hướng về TP Hồ Chí Minh, nhất định TP sẽ dập được dịch và chiến thắng”

News & Politics

Liên hệ với Tiếng Dân:
■ Youtube: https://www.youtube.com/c/tiengdan
■ Facebook : https://www.facebook.com/vunhuquynh.tiengdan
■ Fanpage : https://www.facebook.com/tiengdanchannel
■ Group: https://www.facebook.com/groups/tieng…
■ Gmail: hoangle.hd93@gmail.com
■ Hotline: 00000000000

 11 total views,  1 views today

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply