CUỘC SỐNG LÀ NHƯ THẾ… Nên Dành Ít Phút Để Nghe Có Thể Nó Sẽ Hữu Ích Với Bạn | Ngẫm Mà Xem

People & Blogs

Sống ở đời, dù bạn tốt đẹp thế nào cũng không thể nhận hết được sự yêu thương của tất cả.
Có người hâm mộ, sẽ có người ghét bỏ; có ai đó ganh tị, ắt có kẻ chẳng coi bạn ra gì.
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

 8 total views,  1 views today

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

1 thought on “CUỘC SỐNG LÀ NHƯ THẾ… Nên Dành Ít Phút Để Nghe Có Thể Nó Sẽ Hữu Ích Với Bạn | Ngẫm Mà Xem

Leave a Reply