street food in Da Nang_ Mỳ Quảng | Ẩm thực Đà Nẵng Việt Nam

People & Blogs

11/6/2021 Hết cách ly dịch covid rồi đi dạo phố ăn mỳ quảng thôi anh em ơi.
Đã đến Đà Nẵng là phải ăn Mỳ Quảng nhé

 7 total views,  1 views today

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

1 thought on “street food in Da Nang_ Mỳ Quảng | Ẩm thực Đà Nẵng Việt Nam

Leave a Reply