Thời gian có kết thúc hay không? | Khoa học vũ trụ – Khoa học và Khám phá

Khoa Học
Thời gian có kết thúc hay không?

* Phần1 – Thời gian vận hành như thế nào: https://youtu.be/607zyaS_v-U

* Music: Epic Cinematic Hip-Hop by Infraction: https://youtu.be/31CEkXbjVRQ

* Video credit:
– Credit: ESO
– Credit: ESO/M. Kornmesser
– CTA Science: Emission to Discovery: https://youtu.be/5gRHFQP_SjU
– Pexels

* Có thể bạn sẽ thích xem:
➣ Khoa học vũ trụ: https://bit.ly/32vmj4S

➣ Những khám phá vũ trụ mới nhất: https://bit.ly/2BLZ13B

➯ Giúp khoa học và khám phá đạt 100.000 Subscribers: https://bit.ly/2oYCVV3

“Nguồn tư liệu sử dụng trong video thuộc các chủ sở hữu đáng kính, Mọi vấn đề liên quan đến bản quyền, xin vui lòng liên hệ: johnnysky911@gmail.com”
“Resources used in the video belong to respectable owners, All copyright-related issues, please contact: johnnysky911@gmail.com”
_ _ _ _ _
#khoahocvutru #khamphavutru #khoahocvakhampha

➯Tag:
vũ trụ,
vu tru,
khoa học,
khám phá,
khoa học vũ trụ,
khoa học vũ trụ mới nhất,
khám phá vũ trụ,
bí ẩn vũ trụ,
thời gian,
bí ẩn thời gian,
thời gian là gì,
khám phá thời gian,
bí ẩn của vũ trụ,
thời gian có kết thúc,
thời gian có kết thúc không,
thời gian có kết thúc hay không,
không thời gian,
chiều thứ tư của vũ trụ,
Vụ Nổ Lớn,
cách đo thời gian,
khám phá bí ẩn vũ trụ,

 19 total views,  1 views today

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply