“MA TẮM SÔNG”-CHUYỆN MA (400) với MC VIỆT THẢO-CBL(1358)-Ngày 22 tháng 11, 2020.

Comedy Cuộc sống
CHUYỆN MA kỳ 400 với MC VIỆT THẢO-“MA TẮM SÔNG” của “LAM PHONG”-CBL(1358)-Ngày 22 tháng 11, 2020.
*Bao gồm Những Câu Chuyện Ma của các Bạn gửi về cho Việt Thảo qua địa chỉ email: mcvietthao@yahoo.com
Nội dung:
*Những Câu Chuyện Ma” của Lam Phong
Bạn cũng có thể theo dõi Việt Thảo qua Facebook:
https://www.facebook.com/MC-VIỆT-THẢO-171877457452/
và Website để kết nối với Việt Thảo:
http://www.mcvietthao.com

 14 total views,  1 views today

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply