Phóng sự Bolsa: Dân gốc Việt chống Thống đốc California, ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump

Cuộc sống
https://tinyurl.com/y5zmfmro
Thống đốc California Gavin Newsom thả 18 ngàn tù nhân để tránh lây lan COVID trong tù, dân gốc Việt tham gia vận động bãi nhiệm
#GavinNewsom #PhoBolsaTV

 2 total views,  1 views today

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply