MC VIỆT THẢO- CBL(940)-“45 BỘ HÀI CỐT” của NGƯỜI SAIGON-KHO TÀNG CHUYỆN MA DÂN GIAN kỳ 70- August 20

Comedy Cuộc sống
MC VIỆT THẢO- CBL(940)-“45 BỘ HÀI CỐT” của NGƯỜI SAIGON-KHO TÀNG CHUYỆN MA DÂN GIAN kỳ 70- August 20, 2019.
1.Tâm tình cùng:
_Phạm ngọc Thanh Phong.
_Nguyễn Thuỷ
_Johny Thịnh 1952
_Thuỳ Trang.
_Tuấn

2. 45 Bộ Hài Cốt Nằm Dưới 500m2 Đất Làm Lăng Mộ
Gia Tộc Tại Đông Hưng – Thái Bình (của Người Saigon)

Bạn có thể theo dõi Việt Thảo qua Website: http://www.mcvietthao.com

 16 total views,  1 views today

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply