Duy Quang, Thái Châu, Thế Sơn – LK Thà Như Giọt Mưa (Phạm Duy) PBN 109

Âm nhạc Music
Duy Quang, Thái Châu, Thế Sơn – LK Thà Như Giọt Mưa (Phạm Duy) Paris By Night 109 – 30th Anniversary Celebration

©2013 published by Thuy Nga under license
**Các video trên Thuy Nga Youtube Channel (http://www.youtube.com/thuynga) đã được đăng ký bản quyền với YouTube. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức.
**Mọi hành vi sao chép, re-upload có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị khóa vĩnh viễn.
==
FOLLOW THUY NGA PARIS BY NIGHT:
☞ Facebook: https://www.facebook.com/ThuyNgaPBN/
☞ YouTube: https://www.youtube.com/thuynga/
☞ Website: http://www.thuyngashop.com

 13 total views,  1 views today

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply